Službene informacije

Zeleni grad Šibenik d.o.o. za komunalne djelatnosti

Sjedište / Adresa
Put Bioca 17, 22000 Šibenik
 
Temeljni kapital
9.361.700,00 kn
 
Poslovni račun

HR83 2402006 1100809630 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

OIB

54873130289

Predmet poslovanja

* Čišćenje svih objekata
* Čišćenje snijega i leda s javnih površina
* Čišćenje i održavanje javnih WC-a
* Odlaganje komunalnog otpada
* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* Sakupljanje otpada za potrebe drugih
* Prijevoz otpada za potrebe drugih
* Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* Sakupljanje, oporabe otpada te djelatnosti gospodaarenja posebnim kategorijama otpada
* Uvoz otpada
* Izvoz otpada
* Upravljanje i održavanje plaža
* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih cesta)
* Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa)
* Trgovina na malo sredstvima i opremom za održavanje čištoće
* Proizvodnja parkovnog drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća
* Trgovina na malo parkovnog drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća
* Izrada tehničke dokumentacije u svezi projektiranja hortikulturnih objekata
* Održavanja javne rasvjete
* Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
* Obavljanje bravarsko-limarskih poslova
* Održavanje i popravak motornih vozila i radnih strojeva
* Najam oglasnih prostora

Skip to content