Online plaćanje

Platite račune online kreditnim ili debitnim karticama. Sigurnost i privatnost vaših povjerljivih podataka zajamčena je uporabom 256-bitne SSL enkripcije, a transakcije se odvijaju trenutno. Sustav koji koristimo za procesiranje kartica koristi PCI DSS sigurnosni standard.

Korisnički portal

Za korištenje on-line usluge moj.zeleni-grad.hr korisnik se mora registrirati. Potrebni podaci za registraciju su OIB i E-mail adresa. Uslugu trenutno nije moguće koristiti ukoliko ste poslovni korisnik.

Brza isporuka računa

Računi su vidljivi na portalu odmah nakon obračuna

Kartica odvoza

Pregled odvoza Vaših posuda

Online plaćanje

Plaćanje računa debitnim i kreditnim karticama svih banaka bez naknade

Posljednje novosti

Oglašavanje prodaje otpadnog papira i kartona, ambalaže od papira i kartona, metala, ambalaže od metala, plastike i željezne kovine

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju... read more

Zeleni grad na Poljani podijelio tisuću vrećica: ‘Bez plastike ne možemo, ali bez plastičnih vrećica nije teško’

U povodu Međunarodnog dana protiv plastičnih vrećica Zeleni grad je u utorak... read more

Nabava novog električnog komunalnog vozila

Zeleni grad Šibenik nabavio je komunalno vozilo na alternativno gorivo (električni pogon)... read more

Oglašavanje prodaje otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike (HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju... read more

Iskoristimo

Nakon što nam stvar više ne treba, prvi korak kojeg svatko od nas može napraviti jest razmisliti kako tu stvar možemo ponovno iskoristiti.

Kompostirajmo

Stavljanjem ostataka voća i povrća na hrpu načinjenu od otpalog lišća i granja ubrzat ćete proces kompostiranja, a hranjivi kompost koristit će Vašem vrtu.

Reciklirajmo

Recikliranje je svaki postupak materijalne oporabe koji uključuje izdvajanje korisnih materijala koji će zatim poslužiti za izradu novih proizvoda.

Odvojimo

Odvojeno sakupljajmo otpad na način da se ga odvajamo prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

ISO 9001:2015

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

ISO 9001:2015 certifikat kojim pokazujemo da naša organizacija ispunjava složene zahtjeve modernog sustava upravljanja kvalitetom te da je spremna za buduće izazove s  jasnim načelima upravljanja kao odraz dobre poslovne prakse.

ISO 14001:2015

SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Ravnotežu između ekonomičnosti i ekologije moguće je postići samo sustavnom zaštitom okoliša. Zato smo u svojoj organizaciji kao dio korporativne kulture implementirali direktne mjere za očuvanje okoliša.

Skip to content