ISO standardi

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. posjeduje certifikate prema zahtjevima normi EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015, za upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem. Cilj uvođenja normi je bolje upravljanje procesima u tvrtki Zeleni grad Šibenik i bolja briga za okolišem, a uvođenjem certifikata podižemo standard našeg poslovanja na dobrobit naših djelatnika i korisnika. Norma ISO 9001:2015 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ona se koristi kad organizacija treba pokazati sposobnost dosljednog pružanja usluga i proizvoda u skladu sa zadovoljstvom kupca i postojećim propisima te ima za cilj povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava uključujući njegove procese i neprekidna poboljšavanja.

Međunarodna norma ISO 14001:2015 daje zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koje organizacija može primijeniti s ciljem poboljšanja svog utjecaja na okoliš. Namijenjena je organizacijama koje žele upravljati svojim odgovornostima koje se tiču okoliša na sustavan način tako da pridonese održivosti okoliša. Dosljedno politici okoliša rezultati primjene sustava upravljanja okolišem trebali bi uključivati poboljšavanje okoliša, izvršavanje obaveza usklađivanja, postizanje ciljeva zaštite okoliša. Norma se primjenjuje za sve vrste organizacija bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu rada organizacije.

Skip to content