Author - administrator

Nabava novog električnog komunalnog vozila

Zeleni grad Šibenik nabavio je komunalno vozilo na alternativno gorivo (električni pogon) koje je sufinancirano sredstvima subvencije  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U svrhu smanjenja ukupnog zagađenja s nultom stopom emisije i buke podižemo kvalitetu života na području naše stare jezgre grada Šibenika u kojem obavljamo svoju djelatnost te da uažemo na važnost zaštite okoliša.
Read more...

Oglašavanje prodaje otpadnog metala, ambalaže od metala, željezne kovine, plastike (HDPE), papira i kartona, staklene ambalaže, tekstila i drva

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju korisnog otpada, koji se prikuplja i koji će se prikupiti do 31.12.2023., kako slijedi: Metal – ključni broj 20 01 40 - Procjena količine 3 000 kg Ambalaža od metala – ključni broj 15 01 04 - Procjena količine 8 000 kg Željezne kovine – ključni broj 16 01 17 - Procjena količina cca 40 kom kontejnera volumena od 1100 litara Plastika (HDPE) – ključni broj 20 01 39 - Procjena količina- 3000 kg Papir i karton- ključni broj 20 01 01 - Procjena količina 750 000 kg Staklena ambalaža – ključni broj 15 01 07, staklo- ključni...
Read more...

Zeleni grad na Poljani građanima podijelio tisuću ekoloških vrećica

Tisuću ekoloških vrećica Zeleni grad podijelio je danas od 10 do 12 sati na Poljani u povodu Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica. Cilj je edukacija javnosti o štetnosti plastičnih vrećica i potrebi njihove zamjene. Ovo je već četvrta godina da provodimo ovu akciju i svaki put smo podijelili sve ekološke vrećice. Šibenčani su po svijesti o ekologiji napredovali, čemu svjedoči i podatak da smo s odvojenim sakupljanjem otpada došli na 16 posto iz miješanog komunalnog otpada – rekao nam je Novica Ljubičić, direktor Zelenog grada. Kao i ranijih godina građani rado prihvaćaju darovane platnene vrećice, odnosno torbe, a nerijetko i komentiraju...
Read more...

Uređenje šibenske rive

Djelatnici Zelenog grada počeli s uređenjem zelenih površina u Nazorovoj ulici gdje će zasaditi dva nova cedra kao i oplemeniti prostor s novim sadnicama i automatskim navodnjavanjem.Na tome mjestu nalaze se četiri zelene površine te ćemo na tri posijati novu travu i postaviti automatsko navodnjavanje, a na jednom mjestu grmlje cvatućih ruža. Inače, dva stabla cedra zamijenit će dva dotrajala bagrema koji su počeli trunuti iznutra, a još je u planu i poneki grm te eventualno cvjetna gredica.
Read more...

U Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac održana edukacija

12.05.2021.god u 11:00h u Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ (ustanova koja provodi programe osnovnoškolskog i srednje strukturnog obrazovanja po posebnom programu za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, te pruža uslugu socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i odraslima osobama s invaliditetom) u sklopu provedbe projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije“ održana je edukacija u suradnji s osobljem i korisnicima navedene ustanove, a cilj je predstaviti ovoj osjetljivoj skupini važnost o odgovornom gospodarenju otpadom, upoznavanje s pravilima odvojenog sakupljenog otpada (stakla, plastike, metala, papira i kartona) i pravilnom...
Read more...

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije

Sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda ZELENOM GRADU ŠIBENIK d.o.o odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.050.770,00 kuna, a stopa sufinanciranja projekta je 83,803% temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 – K.K.06.03.1.18.0003., sklopljen 22.07.2020. između ZELENOG GRADA ŠIBENIK d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Navedena sredstva dobili smo putem eFondova kojim smo se prijavili 15.trajna 2020.u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. Dana, 16. travnja 2021. godine u 10:30 sati u prostorijama Centra za poduzetništvo i nove tehnologije Trokut, Velimira Škorpika 7, Šibenik, održana...
Read more...

Djelatnici Zelenog grada uređuju površine u Nazorovoj

Djelatnici Zelenog grada počeli s uređenjem zelenih površina u Nazorovoj ulici gdje će zasaditi dva nova cedra kao i oplemeniti prostor s novim sadnicama i automatskim navodnjavanjem.Na tome mjestu nalaze se četiri zelene površine te ćemo na tri posijati novu travu i postaviti automatsko navodnjavanje, a na jednom mjestu grmlje cvatućih ruža. Inače, dva stabla cedra zamijenit će dva dotrajala bagrema koji su počeli trunuti iznutra, a još je u planu i poneki grm te eventualno cvjetna gredica.
Read more...
Skip to content