OGLAŠAVANJE PRODAJE RABLJENIH VOZILA I RABLJENOG RADNOG STROJA

OGLAŠAVANJE PRODAJE RABLJENIH VOZILA I RABLJENOG RADNOG STROJA

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Put Bioca 17, OIB: 54873130289 oglašava prodaju slijedećih rabljenih vozila i rabljenog radnog stroja:

R. br.

Vozilo

Početna cijena u EUR

(bez PDV-a)

 

 

1.

TERETNO VOZILO (N1) – MARKA: PIAGGIO, TIP:PORTER,

MODEL: S85 1,3, C-144699, KAROSERIJA: OTVORENA S  SAMOISTOVARENJEM, GODINA PROIZVODNJE: 2005., BROJ ŠASIJE: ZAPS850000056452, VOZILO NIJE U ISPRAVNOM STANJU, VOZILO JE ODJAVLJENO

240,00

Procjena vrijednosti i fotografije vozila

2.

TERETNO VOZILO (N1) – MARKA: PIAGGIO, TIP:PORTER,

MODEL: C-243834, KAROSERIJA: OTVORENA S SAMOISTOVARENJEM, GODINA PROIZVODNJE: 2008., BROJ ŠASIJE: ZAPS8500000580861, VOZILO NIJE U ISPRAVNOM STANJU, VOZILO JE ODJAVLJENO

240,00

Procjena vrijednosti i fotografije vozila

3.

TERETNO VOZILO (N3) NAVLAKAČ KONTEJNERA – MARKA: MAN,

TIP: 26.403 DFC, MODEL: F2000T39, KAROSERIJA: S NOSAČIMA ZA KONTEJNERE, GODINA PROIZVODNJE: 1989., BROJ ŠASIJE: WMAT390371M239397, VOZILO JE U ISPRAVNOM STANJU, VOZILO JE ODJAVLJENO

8.000,00

Procjena vrijednosti i fotografije vozila

4.

TERETNO VOZILO (N3) PODIZAČ KONTEJNERA – MARKA: MAN, TIP: 18.284, MODEL: MLLC C-136019, KAROSERIJA: S NOSAČIMA ZA KONTEJNERE, GODINA PROIZVODNJE: 1999., BROJ ŠASIJE: WMAM400856Y048858, VOZILO JE U ISPRAVNOM STANJU, VOZILO JE ODJAVLJENO

8.000,00

Procjena vrijednosti i fotografije vozila

5.

TERETNO VOZILO (N2) – MARKA: TAM, TIP: 80 T,

MODEL: 50 C-118451, KAROSERIJA: OTVORENA S SAMOISTOVARANJEM, GODINA PROIZVODNJE: 1988., BROJ ŠASIJE: 880004440, VOZILO NIJE U ISPRAVNOM STANJU, VOZILO JE REGISTRIRANO DO 11.11.2024.

800,00

Procjena vrijednosti i fotografije vozila

6.

RADNI STROJ (ČISTILICA) – MARKA: SCHMIDT, TIP: S4W1C,

MODEL: CLEANGO, GODINA PROIZVODNJE: 1998.,

BROJ ŠASIJE: ZA9S4W1CSEME89493, VOZILO NIJE U ISPRAVNOM STANJU, VOZILO JE ODJAVLJENO

2.000,00

Procjena vrijednosti i fotografije radnog stroja

Vozila i radni stroj prodaju se po načelu “viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.
Vozila i radni stroj mogu se razgledati na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Put Bioca 17, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 099/494-6499 od 16. do 28. svibnja 2024. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati. Procjene vrijednosti rabljenih vozila i stroja kao i fotografije navedenih dostupne su za pregled na web stranici Prodavatelja: www.zeleni-grad.hr

Ponuda mora sadržavati:
– naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
– ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne
iskaznice),
– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima i iskazan sa PDV-om, s naznakom na koje vozilo ili stroj se ponuda odnosi,
– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena veća od početne. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.
Rok za dostavu ponuda je 28. svibnja 2024. godine do 12:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Put Bioca 17, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja rabljenih vozila i rabljenog radnog stroja” i “ne otvaraj”.
Nepravovremene i ponude čija cijena bude niža od početne neće se razmatrati.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od pet dana od dana donošenja odluke o kupoprodaji rabljenih vozila i rabljenog radnog stroja uplatiti ponuđenu cijenu. Po izvršenoj uplati i predočenju dokaza o izvršenoj uplati sačinit će se kupoprodajni ugovor i izvršiti primopredaja kupljenog vozila ili stroja. U protivnim prodavatelj će pozvati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.
Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja snosi kupac, kao i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru potpisanog ugovora.

Skip to content