U Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac održana edukacija

U Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac održana edukacija

12.05.2021.god u 11:00h u Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ (ustanova koja provodi programe osnovnoškolskog i srednje strukturnog obrazovanja po posebnom programu za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, te pruža uslugu socijalne skrbi djeci s teškoćama u razvoju i odraslima osobama s invaliditetom) u sklopu provedbe projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije“ održana je edukacija u suradnji s osobljem i korisnicima navedene ustanove, a cilj je predstaviti ovoj osjetljivoj skupini važnost o odgovornom gospodarenju otpadom, upoznavanje s pravilima odvojenog sakupljenog otpada (stakla, plastike, metala, papira i kartona) i pravilnom načinu kompostiranja.

Kompostiranje je proces reciklaže organskog biootpada kojim se dobiva najprirodnije i najzdravije ekološko gnojivo.
Kompostiranjem i odvojenim prikupljanjem otpada smanjujemo količinu miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“
Operativni program unutar kojeg se projekt financira je „Konkurentnost i kohezija“.
Sadržaj publikacije/emitiranog isključivo je odgovornost ZELENOG GRADA ŠIBENIK d.o.o.
Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr
Ukupna vrijednost projekta se određuje u iznosu 1.566.295,75 kn.
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.253.851,68 kn.
Dodjela bespovratnih sredstava je u iznosu od 1.050.770,00 kn.
Početak provedbe projekta: 26.06.2020, kraj provedbe projekta: 15.06.2021.

Skip to content